AKTUÁLNĚ ZLKFS : ZPRÁVY - INFORMACE - PROJEKTY - POZVÁNKY

Rozhodnutí STK Zlínského KFS ze dne 21.3.2018

Vzhledem k přetrvávajícím stále špatným klimatickým podmínkám, rozhodla STK Zlínského KFS o mistrovských utkání plánovaných na termín 24. – 25. března 2018 takto:
• Pořadatelský klub po vyhodnocení stavu hrací plochy sám rozhodne, zda se plánované utkání v původním termínu odehraje!
• Tuto skutečnost oznámí soupeři a řídícímu orgánu do pátku 23. března 2018 do 10:00 hodin, a to buď
1. telefonicky a zároveň prostým emailem s potvrzením soupeře, aby byla zajištěná informovanost
2. nebo lépe a asi jednodušším způsobem telefonicky projedná se soupeřem zároveň i náhradní termín, poté provede v IS žádost o změnu termínu s uvedením dohodnutého náhradního termínu. V případě nedohody uvede termín 1.5.2018, což je nejzazší termín utkání, do kterého musí být utkání odehráno
3. STK odložení schválí a následná úprava termínu nebude zpoplatněna
• Termín dohody o náhradním termínu: do středy 28. března 2018. 
• Pokud se kluby nedohodnou na náhradním termínu do 28. března 2018, termín nařídí STK Zl KFS.
• Utkání Semifinále Poháru hejtmana může být následně přesunuto

CELÉ ROZHODNUTÍ STK NALEZNETE ZDE