AKTUÁLNĚ ZLKFS : ZPRÁVY - INFORMACE - PROJEKTY - POZVÁNKY

Níže uvedenou informaci generálního sekretáře FAČR JUDr. Jana Paulyho a v příloze materiály týkající se COVIDu.

Dále upozorňujeme oddíly na :

  • dodržování základních hygienických pravidel
  • dostatečné množství dezinfekce v kabinách domácích, hostů a rozhodčích
  • společný nástup mužstev a rozhodčích  na hrací plochu se neprovádí, zrovna tak se neprovádí předzápasový ani pozápasový pozdrav

V posledních dnech se ukazuje, že globální boj s nemocí COVID-19 se zdaleka neukončil v rámci první poloviny roku 2020, kdy soutěžní ročník 2019/2020 nebylo možné dohrát v plánovaných termínech a především celém jeho rozsahu. Aktuálně tak musíme být legislativně připraveni na dosud bezprecedentní situaci, která český fotbal staví před reálnou hrozbu opakujících se pandemických opatření znemožňující řádně odehrát všechna plánovaná utkání soutěžního ročníku.

Byla tak vypracována a včera prostřednictvím VV FAČR schválena fotbalová pravidla proti šíření této nemoci, která určují postup v případě opětovného – zejména tedy širšího – rozšíření této nemoci.

Technicky se jedná o zvláštní přílohu Soutěžního řádu FAČR, kde je možné lidově řečeno na jednom místě dohledat všechna relevantní ustanovení a změny týkající se nemoci COVID-19; vydává se také vzor formuláře, jehož podpis zajistí členské kluby od všech osob, které se účastní na fotbalových utkání, a to vyjma diváků.

Současně se také doplňuje Disciplinární řád FAČR, konkrétně § 56 (Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře) o speciální úpravu v odstavci 5 a 6, kdy pokud družstvo v souvislosti s nemocí COVID-19 nenastoupí k utkání a současně nejsou dány podmínky pro jeho odložení (např. hráči z obecné obavy o svoje zdraví nejsou ochotni hrát), bude utkání kontumováno, ale nebude ukládána peněžitá pokuta, a současně se počet kontumací z tohoto důvodu pro vyloučení ze soutěže zvyšuje na šest.

Současně jsme pro širokou veřejnost připravili jakési desatero, které má základní pravidla rychle rozšířit mezi naše členy.

Přílohy:

Pravidla COVID 20-21 – SŘ+DŘ FIN

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti COVID

Desatero – COVID