AKTUÁLNĚ ZLKFS : ZPRÁVY - INFORMACE - PROJEKTY - POZVÁNKY

S ohledem na přijetí vládního mimořádného opatření ze dne 30. září 2020 č. 958 platí následující zvláštní podmínky pro konání fotbalových utkání: 

1. Utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí).

2. Diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě 

  • a. vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,
  • b. rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1.

3. Stejná omezení podle bodů 1 a 2 platí též pro tréninky.

4. Za dodržení omezení podle bodů 1 a 2 odpovídá organizátor utkání.  

5. Tato pravidla se mohou měnit i s ohledem na avizované zpřísnění, které bude ze strany orgánů státní moci oznámeno tento pátek. 

 

Jan Pauly JUDr. Jan Pauly

generální sekretář Fotbalová asociace České republiky

Atletická 2474/8, 169 00  Praha 6

Tel.: 233 029 247

Mob.: 721 833 114