AKTUÁLNĚ ZLKFS : ZPRÁVY - INFORMACE - PROJEKTY - POZVÁNKY

Zlínský KFS vypisuje výběrové íízenín a pozici GRASSROOTS TRENERA MLADEZEZlínský KFS vypisuje výběrové íízenín a pozici GRASSROOTS TRENERA MLADEZEOF§ Kroměříž (dále jen GTM OFS), Jeho hlavní zaměření bude práce s mládeží ve věku U6 -U13, spol_upráce s kluby, mateřskými a základními školami v daném okresu, vzdělávací činnost ukurzů FACR licence C a spolupráce se SpSM v rámci příslušného okresu.

Výběrové řízení na pozici GTM OFS Kroměříž