AKTUÁLNĚ ZLKFS : ZPRÁVY - INFORMACE - PROJEKTY - POZVÁNKY

AREÁL SPORTOVNÍHO LETIŠTE 24.–25. kvetna 2017

demogreen2017
Výstava poskytne návštevníkum komplexní pohled
na veškeré cinnosti související s pécí o zelen a dreviny
a celorocní údržbou verejných ploch a úzkých
komunikací. Primárním zámerem výstavy je prezentovat
stroje a technologie pro realizaci techto cinností, a to
s durazem na praktické ukázky stroju v prímém nasazení.
V rámci daného zamerení výstavy budou rovnež
prezentovány spolecnosti dodávající napr. profesionální
rucní náradí, profesionální pracovní oblecení a jiné
související s tematikou výstavy.

PROPOZICE KE STAŽENÍ ZDE