AKTUÁLNĚ ZLKFS : ZPRÁVY - INFORMACE - PROJEKTY - POZVÁNKY

kemp2021

Trenérsko - metodická komise Zlínského KFS ve spolupráci s OFS připravuje školení trenérských licencí – FAČR licence C , UEFA licence C a UEFA licence B.

Zájemci se mohou přihlásit na vypsaná školení na www.fotbal.cz nebo přes níže uvedený odkaz. Podmínky jednotlivých školení jsou uvedeny v přihláškách.

ŠKOLENÍ FAČR LICENCE C (Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž) jsou vypsány na: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Zl%C3%ADnsk%C3%BD+kraj

ŠKOLENÍ UEFA LICENCE C (Zlínský kraj) je vypsáno na: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Zl%C3%ADnsk%C3%BD+kraj

ŠKOLENÍ UEFA LICENCE B (Zlínský kraj) je vypsáno na: https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Zl%C3%ADnsk%C3%BD+kraj

 

POŘADÍ ŠKOLENÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ:

LEADER CERTIFIKÁT – online kurz

FAČR licence C – 20 hod. organizuje příslušný OFS

UEFA licence C – 40hod. organizuje Zlínský KFS

UEFA licence B – 120hod. organizuje Zlínský KFS

UEFA licence A a další – pořádá FAČR

V případě jakéhokoliv dotazu nechť se zájemce o trenérské školení obrátí na níže uvedený kontakt nebo příslušný Okresní fotbalový svaz.

 

Celý dokument VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ 2021/2022

 

Zapletal Petr

FAČR/Zlínský KFS

Hradská 854, Zlín 760 01

GSM: (+420) 605 251 704

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

letn Bobk Cup 2021

 1. Domácí klub požádá svůj řídící orgán soutěže o schválení utkání.
 2. Řídící orgán domácího klubu utkání schválí a deleguje rozhodčí na utkání.
 3. O utkání se pořídí papírový zápis, neboť informační systém nepočítá s jednorázovými přátelskými utkáními.
 4. Rozhodčí je po utkání vyplacen domácím klubem.
 5. Domácí klub uschová papírový zápis a výplatnici delegovaného rozhodčího, která odpovídá sazebníku podle Řádu rozhodčích a delegátů, a dále obsahuje údaje o cestovném.
 6. Domácí klub předloží zápis o utkání a výplatnici řídícímu orgánu soutěže do 3 dnů od odehrání utkání.
 7. Domácí klub vystaví ke 30. 6. 2021 OFS/KFS/ŘKČ+ŘKM, resp. FAČR jednu fakturu za všechna řádně nahlášená a obsazená odehraná utkání (se splatností 14 dnů), následně OFS/KFS faktury proplatí klubům.
 8. OFS a KFS vystaví Asociaci jednu fakturu za všechny kluby (taktéž se splatností 14 dnů), a Asociace následně všechny faktury za rozhodčí uhradí.
 9. Případná disciplinární řízení se řídí předpisy FAČR.
 10. Utkání sehraná formou turnaje, nebo „mini soutěže“, lze provést standardně přes IS.
 11. Všechna utkání je nutné sehrát podle níže přiložených hygienicko-epidemiologických pravidel.

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinného ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání, si vás dovoluji informovat o tom, že podle aktuálních pravidel lze kromě standardní sportovní přípravy (tréninky), která již probíhá, sehrát i tréninkové utkání. Ve všech případech sportovní přípravy je však nutné dodržet sadu pravidel, která z tohoto opatření vyplývají, konkrétně:

a) na vymezeném sportovišti na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,


b) nelze využití vnitřní prostory sportoviště (šatny, sprchy apod.),


c) klub organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,


d) účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:


  a. prokáže, že splňuje následující podmínky:
   i. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   ii. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   iii. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
   iv. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  b. se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  c. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  d. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,


e) Klub prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní podmínky, neumožní účast na sportovní přípravě.

V navazujících otázkách vás budu dále informovat.

Ráda bych Vás oslovila v rámci našeho nového projektu TRIBUNA, jenž spočívá ve využití kontejnerů jakožto zázemí pro fotbalisty. Tribuny je možno dodat v barvách obce nebo fotbalového klubu. Zázemí také disponuje možností využití jako letní kino.

Pořizovací cena je 490 tisíc korun (bez DPH) a zahrnuje i stavební práce , schody, sedačky dle výběru, kompletní elektroinstalaci a příslušenství pro bufet. Nabízí se však možnost čerpat z dotace KABINA, která by pokryla 90% z celkové částky, tedy tribuny by Vás stály přibližně 50 tisíc korun (bez DPH). Tuto dotační žádost rádi vyřídíme za Vás.

Bližší informace najdete na našem webu:  www.tribunyprofotbal.cz

V případě, že Vás náš projekt zaujal neváhejte nás kontaktovat.

Přílohy:

fotbalová tribuna_490

složka_stavimezkontejneru_tribunyprofotbal

KINO

S pozdravem Iveta Žouželková

 Iveta Žouželková

Mobil : + 420 604 750 602

Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

People in Safety s.r.o.
Brumovice 248
691 11

https://www.stavimezkontejneru.cz
http://www.nanoprostavby.cz

https://www.facebook.com/peopleinsafetycz

ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2020/2021, VYHLÁŠENÍ AMNESTIEA SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH

Zpráva GS_71_2021/Ukončení soutěžního ročníku 2020/2021