AKTUÁLNÍ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI - aktualizace 11.5.2020

AKTUALIZOVANÉ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.

 Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

 1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
 2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát
  - přátelská a nemistrovská utkání:přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS
  - nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
 3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
 4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
 9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

 JUDr. Jan Pauly
generální sekretář
Fotbalová asociace České republiky


 

Informace generálního sekretáře FAČR ohledně aktuální možnosti trénování! Aktualizace 24.4.2020

Informace generálního sekretáře FAČR ohledně aktuální možnosti trénování s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

• nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
• společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce


 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - aktualizace 9.4.2020

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s rozhodnutím VV FAČR.

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních:

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020 resp. po skončení podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 (viz příloha č. 1).

Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím (viz příloha č. 2). Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.

Zlínský KFS zařadí do jednotlivých soutěží Zl KFS pro soutěžní ročník 2020/2021 ty členské kluby které, byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020.

Přihlášky do soutěží a Poháru DATART budou na oddíly včas zaslány.
Losovací aktiv Zl KFS pro SR 2020/2021se nebude konat formou aktivu, ale proběhne elektronickou formou. Oddílům bude v předstihu zasláno zařazení družstev do soutěží včetně losovacích čísel. K tomuto návrhu se oddíly budou moci vyjádřit, následně bude rozlosování definitivně schváleno řídícím orgánem.Rozlosování soutěží Zl KFS bude možné provést až po losovacím aktivu MSFL a divizí.

Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně Přestupního řádu tak, že se do ustanovení § 29 vkládá nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:

• Lhůta stanovená v ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) tohoto řádu (jedná se o Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března)) se pro soutěžní ročník 2019/2020 prodlužuje do 31.5.2020.
• Přestup bez souhlasu mateřského klubu podle ust. § 7 odst. 4 tohoto řádu (jedná se o volný přestup) nelze v roce 2020 uskutečnit u hráče, který do mateřského klubu přestoupil v období od 1.1.2020 do 31.5.2020.
• Do lhůty 12 měsíců podle ust. § 7 odst. 5 písm. a) tohoto řádu (jedná se o nevyužívání hráče mateřským klubem) se nezapočítává období od 12.03.2020 do 30.06.2020.
• Termín pro oznámení volných přestupů u amatérů zůstává nezměněn - tzn. od 1.6. do 20.6.2020

Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.

Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.

S pozdravem Pavel Brímus

Novela SŘ + PřestŘ - předčasné ukončení SR s omezenými postupy a sestupy

Rozhodnuti ukonceni soutezniho rocniku


 

RYCHLÉ ZPRÁVY ZL KFS

Valná hromada se uskuteční ve středu 11. března 2020 od 16.30 hodin na hotelu Moskva ve Zlíně
Pozvánka - SEZÓNNÍ ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH TRÁVNÍKŮ 26.2.2020
Pozvánka na Letní Bobík Cup 27.6.2020 - Hluk
Pozvánka na fotbalový kemp Dolní Němčí 6.-10.7.2020
9. ročník populárního letního fotbalového kempu Michala Kadlece
DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ C licence a UEFA licence B – NEDĚLE 9.2.2020
Závěrečné zkoušky studia trenérské UEFA licence „B“


ÚŘEDNÍ ZPRÁVY ZL KFS

Úřední info Zl KFS

ZPRÁVY ZDE


DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Rozhodnutí DK

ZÁPISY ZDE


DELEGACE ROZHODČÍCH

DELEGACE


ZPRÁVY KOMISE ROZHODČÍCH

Komise rozhodčích

ZPRÁVY


LOS SOUTĚŽÍ ZlKFS 2019/20

Akruální ročník

ROZLOSOVÁNÍ

Finále poháru Zl KFS 2018/2019

ZL KFS podporuje:

datart ferova hra

 

PROJEKTY ZL KFS

INFO PRO TRENÉRY GRASSROOTS
Prezentace z konference Grassroots, kde hlavními body byly informace o strategickém plánu neprofesionálního fotbalu do roku 2020, detailní údaje o členství v kraji a jednotlivých okresech, představeny byly i nové projekty klubového licenčního systému a online základního stupně trenérského vzdělání Grassroots leader.
Prezentace Grassroots

PARTNEŘI Zl KFS

FACRlogo msmt

HLAVNÍ PARTNER ZL KFS

logo zlinsky kraj

ZL KFS PODPORUJÍ

mtrade 100

EUROGREEN Logo 03

tmobile logo 100

 

 

 

 

BRElogoHeineken Logo